Mitsubishi
draudimas internetuMitsubishi

Istorija

Kas yra „Mitsubishi“ ir k? reiškia šios kompanijos prekinis ženklas, Lietuvoje jau žino daugelis. Bet, matyt, ne kiekvienas vairuotojas ar automobilio savininkas gird?jo, nuo ko prasid?jo „Mitsubishi“ istorija.

„Mitsubishi“ ?k?r?ju laikomas japonas Yataro Iwasaki, 1870 m. ?k?r?s nedidel? laivybos ?mon?.
Greitai besipl?tojan?iam šeimos verslui nuspr?sta suteikti prekin? ženkl?.

Du Iwasaki šeimos herbai – trys vienas ant kito sud?ti deimantai ir trys ?žuolo lapai – buvo sujungti ? vien? emblem?. Taip gim? „Mitsubishi“ prekinis ženklas. Japon? kalboje „Mitsu“ reiškia „trys“, o žodis „Hishi“ simbolizuoja deimanto form?. Tod?l iki šiol „Mitsubishi“ vardas siejamas su trimis deimantais.

Spar?iai besivystanti kompanija neapsiribojo vien laivininkyste. Netrukus šeima ?k?l? koj? ? finans?, aviacijos, sunkiosios pramon?s ir, žinoma, automobili? versl?. Taigi dabar „Mitsubishi“ korporacija vienija kelias dešimtis stambi? firm?, užsiiman?i? ?vairiausiomis verslo šakomis visame pasaulyje.

Na, o 1917 m. „Mitsubishi Model A“ tapo pirmuoju serijiniu japonišku automobiliu. Dar po met? dienos švies? išvydo pirmasis sunkvežimis „Mitsubishi T-1„, o 1932 m. – ir pirmasis autobusas „Mitsubishi B-46“.

Kompanijos vystymesi svarbiais tapo 1934-ieji, kai buvo sukurtas pirmasis keturiais ratais varomas automobilis „Mitsubishi PX-33“. B?tent šis automobilis tapo dabartinio „Mitsubishi Pajero“ prot?viu.

Po Antrojo pasaulinio karo „Mitsubishi“ didžiausi? d?mes? skyr? dideli? autobus? ir trira?i? transporto priemoni? gamybai, bet nuo 1960 m. prasid?jo iki šiol besit?sianti lengv?j? „Mitsubishi“ automobili? era. Jos metraštyje - tokie s?km? peln? modeliai, kaip „Mitsubishi Colt“, „Galant“, „Carisma“, „Lancer“, „Spacestar“, „GT“, „L200“, „Pajero“ ir „Outlander“.

Neatsiejama „Mitsubishi“ kompanijos dalimi tapo s?kmingas dalyvavimas aukš?iausio lygio ralio lenktyn?se bei prestižiniame Dakaro dykum? maratone. Viena po kitos skinamos pergal?s leido ne tik kurti „Mitsubishi“ prekinio ženklo ?vaizd?, bet ir pergalingas technologijas transformuoti ? serijinius modelius. Geriausias pavyzdys – kultiniu tapusio „Mitsubishi Lancer Evolution“ sedano pasirodymas.

„Mitsubishi“ kompanijoje dirbantys k?rybingi inžinieriai ir talentingi dizaineriai nuolat kuria naujomis technologijomis ir dr?siomis dizaino linijomis išsiskirian?ius koncepcinius automobilius. Svarbiausia, kad šie modeliai netampa vienkartin?mis ir trumpalaik?mis tarptautini? parod? žvaigžd?mis. Netrukus pažangiausios technologijos ir dar visai neseniai futuristiniu laikytas dizainas virsta serijinei gamybai parengto vieno ar kito modelio sudedam?ja dalimi.

B?tent šios, kertin?mis tapusios veiklos gair?s – japoniškas paveldas, dinamiškas ?vaizdis, k?rybinga inžinerija ir dr?sus dizainas – leidžia kompanijai žvelgti ? ateit?, aukštai išk?lus galv? ir siekti vis didesnio populiarumo bei pripažinimo visose 170-yje šali?, kur atstovaujamas „Mitsubishi“ prekinis ženklas. „Mitsubishi“ su savo praeitimi, dabartimi ir ateitimi n?ra tiesiog paprasta Japonijos kompanija. Tai firma, kurios ženklas simbolizuoja aistr? ir nuotyki? troškim?, sportiškum? ir patikimum?, k?rybingum? ir iniciatyv?, naujus sprendimus, aukš?iausius kokyb?s standartus.


SKELBIMAI  
Draudimas internetu