auto dalys, automobiliu dalys, atsargines dalys, naudotos dalys
draudimas internetu4x4 AUTO DALYS

DZIPUDALYS.lt (www.dzipudalys.lt)

UAB „Kod?l gi ne?„ ?kurta 1996 rugs?jo 26 dien?. Tai viena didžiausi? Pabaltijo regiono ?moni?, užsiiman?i? naudot? visureigi? detali? ir aksesuar? prekyba.

Prekyba vyksta tiek vietin?je rinkoje, tiek ir už jos rib?. Turime ger? ryši? ir kontakt?  Ryt? valstyb?se, taip pat Latvijoje bei Estijoje.

Mes prekiaujame ?vairi? marki? visureigi? detal?mis, esame demontav? per 100 modifikacij? visureigi?. Demontuojam? ir naudot? visureigi? parkas yra nuolat atnaujinamas.

Kadangi specializuojam?s tik visureigi? demontavimu ir j? remontu, esame sukaup? didel? patirt?. Nebuvo problem?, kuri? neišsprend?me. Norime ir galime Jums pad?ti! 

UAB „Kod?l gi ne?„ naudot? visureigi? demontavimo aikštel? yra Kaišiadori? rajone, Stasi?n? kaime.
Pagal užsakymus kiekvien? dien? detales pristatome ? Vilniuje esant? m?s? partneri? autoservis?, adresu: Savanori? pr. 272, Vilnius. ?ia galime suremontuoti J?s? automobil?.

Detales galime pristatyti ? Klaip?d?, Radvilišk? ir Šiaulius.
J?s visada esate laukiami m?s? ir m?s? partneri? autoservisuose. 

Pagarbiai UAB „Kod?l gi ne?„ 
Direktorius Darius Piliponis

Tel. +370 346 67041
Faksas +370 346 67042
Mob. +370 685 60676
Mob. +370 685 65988
El.paštas:dzipudalys@mail.lt
SKELBIMAI  
Draudimas internetu