Auto rinka
draudimas internetuAUTO RINKA

Auto rinka - nauji ir naudoti Dzipai Lietuvoje

Nauj? auto rinka Lietuvoje

Nauj? automobili? rinka per tris ketvir?ius išaugo 37 procentais

Rinkos tyrim? bendrov?s „Autotyrimai“ duomenimis, ši? met? sausio-rugs?jo m?nesiais šalyje ?registruota 13 304 nauji asmenin?s paskirties ir lengvieji komerciniai automobiliai. Tai net 3596 automobiliais arba 37 procentais daugiau, nei buvo j? ?registruota per pirmuosius tris 2005 m. ketvir?ius.

Iki pra?jusi? met? rodiklio, kai per visus 2005-uosius buvo ?registruota 13 376 nauji automobiliai, tr?ksta labai nedaug. Tod?l n?ra n? mažiausi? abejoni?, jog jau spal? bus pasiektas ir viršytas pernai ?sigyt? nauj? automobili? skai?ius.

Procentinis nauj? automobili? rinkos prieaugis – vienas didžiausi? per pastaruosius metus. Jei ir iki met? galo išliks panašios tendencijos, rinkos analitikai neabejoja, jog šiemet Lietuvoje bus parduota gerokai daugiau nauj? automobili? negu pernai.

Paklausiausi – „Volkswagen“

Keleri? pastar?j? met? nauj? automobili? pardavimo rinkos lyderiai - „Volkswagen“ ?galiotieji atstovai - ir šiemet nelink? užleisti pozicij?. Per pirmuosius 2006 m. tris ketvir?ius ?registruota 2088 „Volkswagen“ mark?s nauji automobiliai. Iš j? - 1630 asmenin?s paskirties ir 458 lengvieji  komerciniai.  

Su tokiais rodikliais „Volkswagen“ užima net 15,7 procento šalies nauj? automobili? rinkos ir daugiau nei dvigubai lenkia artimiausius konkurentus – japonišk? „Toyota“ automobili? pardav?jus.

Jau nieko nebestebina kasmet did?jantis „Volkswagen“ populiarumas. Užtenka palyginti kad ir šio periodo nauj? automobili? registracijos duomenis su analogiško laikotarpio pernykš?iais, kai 2005 met? sausio-rugs?jo m?nesiais buvo ?registruota 913 asmenin?s ir 400 komercin?s paskirties „Volkswagen“ automobili?. Tad šios mark?s automobili? paklausa šiemet padid?jo net 59 procentais.

Geriau perkami ir „Toyota“

Pastebimesn? viet? Lietuvos rinkoje užsikariauja ir japoniški „Toyota“ automobiliai, kuriems pagal registracijos duomenis atiteko antroji vieta. Sausio-rugs?jo m?nesiais  ?registruota 1026 „Toyota“ automobiliai, kuriems atiteko 7,7 procento šalies nauj? automobili? rinkos, o j? paklausa lyginant ši? ir pra?jusi? met? t? pat? laikotarp? padid?jo 20 procent?.

Tre?ioji vieta atiteko „Škodai“ (1011 ?registruot? automobili?, 7,6 procento rinkos). ?ekišk? automobili? pardav?jai aplenk? ? pirm?j? lyderi? penketuk? dar patekusius „Opel“ (942 automobiliai ir 7,1 proc. rinkos) bei „Mitsubishi“ pardav?jus, kuri? si?lom? automobili? ?registruota 789 ir kuriems atiteko 5,9 proc. rinkos.

Maž?ja pranc?zišk? populiarumas

Ko gero didžiausias netik?tumas sausio-rugs?jo m?nesi? nauj? automobili? rinkoje – pirmasis lyderi? penketukas be pranc?zišk? automobili?, kurie dar neseniai tur?jo nemenk? paklaus?. Jie rado sau viet? tik po šešt?j? pozicij? už?musios „Ford“ automobili? mark?s – (735 ir 5,5 proc. rinkos).

Pirm?j? dešimtuk? užbaigia atitinkamai „Renault“, „Peugeot“, „Citroen“ ir „Honda“, kuri? ?registruota maždaug po lygiai - nuo 653 iki 545 automobili? ir kuriems atiteko nuo 4,9 iki 4,1 procento šalies nauj? automobili? rinkos.
 
Pagal paskirt? – nevienodai

„Volkswagen“ tur?jo didžiausi? paklaus? ir tarp asmenin?s paskirties automobili?. J? saus?-rugs?j? ?registruota 1630 (15,8 proc. rinkos.)

Antroji vieta atiteko „Toyota“ (866 ir 8,4 proc.), tre?ioji – „Opel“ (801 ir 7,8 proc.), ketvirtoji – „Honda“ (544 ir 5,3 proc.) ir penktoji – „Mazda“ (534 ir 5,2 proc. rinkos) automobiliams.

Tuo tarpu komercini? rinkoje nemenk? sumaišt? suk?l? „Škoda“. Šios mark?s komercini? mašin? ?registruota daugiausia – net 502 (16,8 proc. rinkos). Dar ?sp?dingiau atrodo „Škoda“ komercini? automobili? paklausos, lyginant pirmuosius tris 2005 ir 2006 met? ketvir?ius, augimas, pasiek?s sunkiai suvokiam? 684 procent? išraišk?.

Ta?iau tuo steb?tis perdaug nereik?t?, kol universalai „Škoda Octavia Kombi“ registruojami kaip komerciniai automobiliai.

Antroji vieta atiteko „Volkswagen“, kuri? ?registruota 458 ir kuriems teko 15,4 proc. komercini? automobili? rinkos dalis.

Tre?i?j? šios kategorijos pozicij? už?m? „Mitsubishi“ (268 ir 9,0 proc.), ketvirt?j? – „Ford“ (221 ir 7,4 proc.) ir penkt?j? – „Peugeot“ (208 ir 7,0 proc. rinkos) automobiliai.
SKELBIMAI  
Draudimas internetu