Toyota
draudimas internetuToyotaToyota Motor Corporation - tai tre?ias pagal dyd? automobili? gamintojas pasaulyje, kasmet parduodantis daugiau nei 6 milijonus automobili? daugiau nei 160 Üali? bei pasiekiantis 113 bilijon? eur? apyvart?. M?s? kompanija gamina pa?ius ?vairiausius automobilius, joje dirba 246 700 darbuotoj? visame pasaulyje. Toyota u×ima tvirtas gamintojo bei technikos inovatoriaus pozicijas, ta?iau be to, ji aktyviai dalyvauja ir socialin?s atsakomyb?s skatinimo procesuose, tarp kuri? - aplinkos apsauga bei parama bendruomen?ms, kuriuose ji pl?toja savo veikl? bei Üi? bendruomeni? nariams.

Toyota yra vienas iÜ 500 pa?i? s?kmingiausi? pasaulio versl?, ir mes visuomet did×iuojam?s patraukliausios pasaulyje automobili? gamintojos vardu.* Toyota - negin?ijama rinkos lyder? Japonijoje ir Azijoje, daugiausiai ne Amerikoje gaminam? automobili? parduodanti bendrov? JAV bei pirmaujantis Japonijos prekinis ×enklas Europoje.

Daugiau informacijos: www.toyota.lt

 
SKELBIMAI  
Draudimas internetu