Toyota
draudimas internetuToyotaToyota Motor Corporation - tai tre?ias pagal dyd? automobili? gamintojas pasaulyje, kasmet parduodantis daugiau nei 6 milijonus automobili? daugiau nei 160 šali? bei pasiekiantis 113 bilijon? eur? apyvart?. M?s? kompanija gamina pa?ius ?vairiausius automobilius, joje dirba 246 700 darbuotoj? visame pasaulyje. Toyota užima tvirtas gamintojo bei technikos inovatoriaus pozicijas, ta?iau be to, ji aktyviai dalyvauja ir socialin?s atsakomyb?s skatinimo procesuose, tarp kuri? - aplinkos apsauga bei parama bendruomen?ms, kuriuose ji pl?toja savo veikl? bei ši? bendruomeni? nariams.

Toyota yra vienas iš 500 pa?i? s?kmingiausi? pasaulio versl?, ir mes visuomet didžiuojam?s patraukliausios pasaulyje automobili? gamintojos vardu.* Toyota - negin?ijama rinkos lyder? Japonijoje ir Azijoje, daugiausiai ne Amerikoje gaminam? automobili? parduodanti bendrov? JAV bei pirmaujantis Japonijos prekinis ženklas Europoje.

Daugiau informacijos: www.toyota.lt

 
SKELBIMAI  
Draudimas internetu