Hilux
draudimas internetuHilux

Naujasis Toyota Hilux sukurtas pa?ioms ekstremaliausioms važiavimo s?lygoms bet kuriame pasaulio taške. Hilux automobilio istorija - ilga. Tai nuolatin? pl?tra ir automobilio tobulinimas siekiant patenkinti vis? klient? l?kes?ius - nesvarbu kokiame pasaulio kampelyje jie beb?t?. Išgars?j?s savo puikiomis važiavimo sud?tingomis kelio s?lygomis galimyb?mis, ištvermingumu ir patikimumu, automobilis teb?ra m?gstamiausias t? pirk?j? tarpe, kuriems reikia išš?kio.
 
Daugiau informacijos: www.toyota.ltSKELBIMAI  
Draudimas internetu