Nissan Navara
draudimas internetuNissan Navara

Nissan Navara

70 met? patirtis pikapo modeli? gamyboje ?kv?p? Nissan sukurti visiškai nauj? automobilio koncepcij? – liukso klas?s pikap? Navara. Kaip ir Pathfinder, taip ir naujajame automobilyje montuojamas 174 AJ, 2,5 l dyzelinis variklis su turbina. D?l šio variklio Navara yra laikomas galingiausiu savo klas?s automobiliu. Su šiuo galingu varikliu Navara užsitikrino geriausius savo klas?je pagreit?jimo ir maksimalaus grei?io rodiklius, o k? jau kalb?ti apie važiavimo savybes ir patvarum?. Važiuoti Navara yra ypa? malonu ir patogu. Jis rieda kaip šiuolaikinis visureigis, o ne kaip asketiškasis sunkvežimis.

Tokio lygio ?rangos, kokia si?loma naujajame Navara, šioje automobili? klas?je dar nebuvo. Naujojo Navara modelio ?rangos komplektacija paprastai priskiriama liuks klasei. Tai tikras šio pikapo pasididžiavimas. Be kitos ?rangos, automobilyje yra montuojama ant vairo ?taisytais mygtukais valdoma pastovaus grei?io palaikymo sistema, dviej? zon? kondicionierius, DVD palydovin? navigacijos sistema, telefonin? ?ranga Bluetooth, valytuvai su lietaus davikliais, oda trauktos ir elektra valdomos s?dyn?s, aukš?iausios klas?s garso sistema (valdoma ant vairo esan?iais mygtukais), automatiškai patams?jantis galinio vaizdo veidrodis ir daug kit? ?rengini?. Saugum? užtikrina priekin?s ir šonin?s oro saugos pagalv?s, „aktyvi?„ galvos atloš? sistema ir saugos užuolaid?l?s. Elegantiška salono apdaila primena lengv?j? automobil?. Galima pasirinkti nauj? šešiapakop? mechanin? pavar? d?ž? arba penki? pavar? automatin? transmisij?.

Elektroniniu b?du valdom? keturi? varom?j? rat? sistem? labai paprasta naudoti. Norint pasirinkti vien? iš trij? veikimo režim?, tereikia spustelti ant prietais? skydo esant? mygtuk?. ? standartin?s ?rangos s?raš? ?traukta ABS stabdži? sistema bei elektronin? stabdymo j?gos paskirstymo sistema, taip pat slydim? mažinantis diferencialas (LSD). Dalyje modeli? ?montuoti galiniai diferencialo fiksatoriai.

Navara modelyje su didžiausiu k?bulu savo klas?je montuojama unikali krovini? tvirtinimo sistema C-channel. Su ja ypa? lengva pritvirtinti ir išskirstyti krovinius. D?l tvirtos k?bulo konstrukcijos ir galingo variklio automobilio maksimalus krovinio svoris siekia apie vien? ton?. Taigi šis automobilis gali lengvai vilkti 3000 kg priekab?.

Anot automobil? k?rusi? inžinieri?, liukso klas?s pikapas Navara skirtas žmon?ms, vertinantiems keturi? varom?j? rat? sistem?, komfort?, prestiž? ir talpi? bagažin?. Bent jau d?l keli? priežas?i? – kad žiem? b?t? galima surengti išvyk? su slid?mis, o vasar? – su burlent?mis.

Daugiau informacijos: www.nissan.lt
SKELBIMAI  
Draudimas internetu