Dzipas.lt
draudimas internetuGALERIJA

Keturaciai - Kaip poliariui truko dirzas ››
Pabradas '07 ››
Bekel?s lenktyn?s „AMBER BAJA 2007“ ››
Taurage '07 ››
2007 sausio m?n. pasivažin?jimai visureigiais ››
K? gali keturra?iai - arba ko jie negali :) ››
Trial '06 ››
VVK TAUR? '06 ››
Operacija "ZJ": Jeep Grand Cherokee ››
Gintarinis Paj?ris '06 ››
Pabradas '06 ››
GrandUnimog testdrive ››
DRAGeris '06 ››
Pobieda Night Trophy '06 ››
Bekel?s Ratai 2005~06 VI etapas ››
Geocaching; lobi? beieškant ››
Bekel?s Film? Festivalis '05 ››
Turbo Ruduo '05 ››
VVK TAUR? '05 ››
Pabradas '05 ››
Pobieda Night Trophy '05 ››

2007 sausio m?n. pasivažin?jimai visureigiais
Žiema - gana ?domus met? laikas visureigininkams: važiavimas sniegu, pusnimis, dalinai užšalusiomis pelk?mis ar durpynais suteikia papildomos vairavimo praktikos, diskusij? ir bandym? parenkant tinkamas padangas, b?simas trasas ir pan.
Štai ir sulauk?me sausio m?nesio, pa?io žiemos ir speig? "?karš?io", su rekordiškai aukšta pliusine lauko temperat?ra :-(
Visureigininkas net ir karš?iausi? vasaros dien? suras "savo" pelk? ir b?tinai ten atsiv?sins... Taigi, pritaikius pastar?j? mint?, per laukus ir miškus patrauk?me ieškoti sniego! Deja, paieškos buvo visiškai nes?kmingos; manau dabar netgi gal?t? pakoreguoti pasak? kurioje pamot? žiem? išsiunt? Elenyt? ŽIBU?I? ieškoti. Neb?t? nuostabu, jei paklaidžiojusi savait? dvi m?s? žiemos miškais, Elenyt? RAST? tas žibutes :-)
Mes žibu?i? neaptikome, bet buvome labai pamaloninti permirkusiais laukais ir visiškai ištižusiais mišk? keliukais. Pelk?t? piev? atkarpos, kurias dar ruden? gal?jo pravažiuoti vien su galiniais varomais ratais, pavirto i futbolo stadiono ilgio apsemtus dumblynus. Lindome ten be joki? gervi? ir evakuodavom?s atgal i "sausum?" jungdami po 5-kias 6-ias virves. Miškuose sunkiosios technikos paliktos v?ž?s paliko ne k? mažiau ?sp?dži?: koš? iš molio ir vandens, ant prov?ž? kimbantys tiltai, nuolatinai slydin?jimai...
Prisipažinsiu dar niekada taip nesinor?jo sukti nam? pus?n ir važin?jome iki visiškos tamsos. ?gautas purvo makijažas atsispindi ir m?s? nuotraukose.
Kad ir kokios linksmos tokios trasos b?t?, vis dar nekantriai laukiame artimiausio laisvadienio ir (kol dar laikas) v?l džipais patrauksime ieškoti sniego ir... Elenyt?s :-)

Skaitalas: Mindaugas
Fotografas: Paulius
 
 
 
   

SKELBIMAI  
Draudimas internetu