Kamazas II
draudimas internetuKamazas-Nissan-Patrol-86-II


Nissan Patrol '86 evoliucija pagal Kamaz?

Taigi prasid?jo viskas tuomet, kai pardaviau savo legendin? Nissan Patrol GR. Kur? laik? megavausi asfaltuoto kelio teikiamamais privalumais, bet tik išvažiavus ? užmiest? kažkokia mistin? j?ga traukte trauk? nusukti ? artimiausi? purvyn?. Nieko nepadarysi, potraukis pasidar? ant tiek stiprus, kad teko žvalgitis naujojo bekel?s automobilio. Tradiciškai - pasitarimas su "rimtais offroaderiais". Arba d?l to, kad jie niekad nebuvo s?d?j? už GR'o vairo, arba d?l kažkoki? kit? priežas?i? buvo nuspr?sta, kad idelus automobilis mano pam?gtiems pasivažin?jimams tur?t? b?ti senasis Nissan Patrol (arba kitaip sakant Ispanas).


Argumentai buvo labai paprasti ir gan?tinai ?tikinami. Pirmiausia - jis paprastas, kaip UAZ'ikas - mano akimis kas paprasta, tas n?ra blogai, bent jau nekomplikuota. Detal?s palyginus su GR'u yra kurkas pigesn?s - tas irgi smagu, turint omeny, kad detales, bent jau aš, kei?iu pakankamai dažnai. Tre?ia - ir ko gero svarbiausias pirkinio argumentas buvo kaina. Palyginus su GR'u - Ispano kaina yra dvigubai, o vietomis net ir trigubai mažesn?. Be jokios abejon?s aš, kol kas dar, nekalbu apie naud? kuri? gauni.

Taigi, kaip tar?m, taip ir padar?m - nusipirkau Nissan Patrol 198... met? - plik?, bas?, bais?, bet su vizija :)

Kai po turbo dyzelinio GR'o pers?dau and benzininio varikliuko, iš pradži? šiek tiek buvo keista. Atrod?, kad n?ra tos traukos prie kurios buvau priprat?s važin?damas su GR'u. Bet po keli? savai?i? visiškai nejutau skirtumo. Be jokios ab?jon?s šitoje vietoje dyzeli? fan? veidai tur?t? persikreipti iš nepasitenkinimo, lygiai taip pat, kaip ir benzinini? varikli? fanatai. Bet tema ne apie tai, kuris geresnis :) Esm? ta, kad teko persiorentuorti :)

BRC dujos
Šiek tiek išsigand?s kad benzinas brangus (tada dar benzinas kainavo daugiau nei dyzelinas) nusprendžiau susid?ti dujas. Pirmosios dujos buvo dedamos vietinio gamintojo - kad prileisti dujas ? duj? bak? reik?jo užsukti vien? klapan?, poto atsukti kita klapan?, poto pripilti dujas ir pakartoti proced?ra atbuline tvarka. Tuo tarpu prisiuostyti daug d?j? ir jau niekur nebevažiuoti. Be jokios abejon?s - vietinio gamintojo d?j? sistema nebuvo tiek patikima kiek nor?tusi. D?l negeb?jimo nureguliuoti "galvut?s", visa dujin?s ?rangos esm? apsšarmodavo, užšaldavo ir tada pad?davo tik arbatinukas su virintu vandeniu - o taip nutikdavo kasdien. Po keli? savai?i? teko kreiptis pas savo darbo žinovus BRC. Vaikinai pamat? mano duj? ?rang? griežtai pasak?, kad prie jos nesilies nei atsuktuvu, nes kaip supratau pabijojo sprogimo. Ta minut? griežtai nutariau paaukoti džipo tobulinimui skirt? biudžeto dal? ir susid?ti normalias dujas.

Sustat?s BRC dujas, praktiškai joki? problem? netur?jau - vienintel? problema, kad teko sumok?ti apie 2000 lt. Pirmus m?n?sius, kol prisidirbin?jo duj? ?ranga, duj? sanaudos buvo gan?tinai padid?jusios. Dabar - nenoriu b?ti skeptiku, bet su dujomis važiuoju geriau nei su benzinu, be to sanaudomis esu labai patenkintas.

Ir... vasara at?jo ir prasid?jo :) Iš pradži? (prieš statant dujas) nu?m?me standartin? benzino bak? ir jo vietoje sumontavome mažiuk?, vos 10 litr? benzino bakel?. Šiaip ar taip automobilyje yra duj? ?ranga, o didelis bakas šiek tiek gasdino. Vis? laik? tur?jau fobija miške palikti jo turin?.

Išk?limas - išk?limas svyruoja nuo 500 iki 1500 lt. priklausomai nuo to kur darysit?s. Mano išk?limas pasibaig? BodyLifting'u - liaudiškai/?kiškai kas tai yra. Visas k?bulas iškeliamas 5cm. aukš?iau, never?iant lingi? per tiltus. Realiai k?bulas paaukšt?ja ir galima sustatyti 33-35 coli? ratus.

Vietoj sunkios plastikin?s b?dos (kabinos) kurie sveria kone vis? 99 kilogramus :) nutariau pasigaminti nuimam? tentuk?. Tam tikslui buvo suvirintas metalinis karkasas, ant kurio užsitemp? brezentinis tentas. Tento gamyba kainavo 800 lt. Kokybe esu patenkintas, taip, kad galiu rekomenduoti - ODITA (www.odita.lt)

Vietoje esam? Patrulio s?dyni? (kurios nepasižymi patogumu) sud?jome Honda CRX s?dynes.

Tuomet prasid?jo vamzdiniai darbai - užd?jome šnorkel? (oro pa?mimas), tam kad, kaip praeitas Patrulis nepask?st? upelyje. Bamberiai, bei slenksciai buvo pagaminti iš naujo.

Galiausiai buvo sustiprinta važiuokl? - išvalcuotos ling?s, bei ?d?tas po papildom? lap?, kas šiek tiek sukietino vis? važiavim?, bet padar? linges kietesnes. Dar buvo pastatyta gerv?, bei padaryti mas?s atjung?jai automobilio salone.

Taip, kaip automobilis yra tik keliais metais jaunesnis nei as pats, po keli? pasivažin?jim? sugeb?jau nupl?šti k?bul? nuo važiuokl?s. Ne d?lto, kad važiavau ?tin ektremaliai (iškarto galiu pasakyti, kad varžybose navažiuoju), tiesiog d?l paties automobilio amžiaus bei buvusio šeimininko prastos prieži?ros.

Dar po kurio laiko "par?jo" taip vadinami automatai, tad teko perdarin?ti priekin?s važiuokl?s blokavim? ant pa?i? rat? t.y. daryti rankiniu habus. apie tai irgi pamin?sime kituose skyriuose.

Tad po vis? tiuning?, remont?, gervi? ir patobulinim?, mano automobilis kainavo apie 20.000 lt. Be jokios abejon?s, dabar turiu tikr? "kovin? monstiuk?" kurio negaila ?merkti ? pelkyn?, arba apibraižyti g?džiuose miškuose. Taip, tai automobilis, kuris skirtas pramogai, atsipalaidavimui ir pan., bet lyginant su GR'u, senasis Ispaniukas nei iš tolo neprilygsta savo jaunesniam pakaitalui.

Ar aš dary?iau tai dar kart?? :) Tikrai ne... Šiuo metu š? automobil? pardavin?ju :) Be jokios abejon?s, nor?damas gauti už j? investuotus 20.000 lt. b??iau naivuolis. Tad pardavime jis stovi už 12.000 lt.

Žemiau, galite matyti vis? transformacijos istorij?... bent jau kelias nuotraukas iš jos.

Kai bus ikv?pimas, parašysiu daugiau :)

SKELBIMAI  
Draudimas internetu