Kamazas
draudimas internetuKamazas-Nissan-Patrol-GR-91-I

Nissan Patrol GR evoliucija by Kamazas

O prasid?jo viskas nuo to, kad b?damas 15 met?, automobili? komiso aikštel?je t?vas ?sodino mane ? Nissan Patrol GR tipo džipuk?. Be jokios abejon?s, tuo metu (prieš 12 met?) tai buvo vienas brangesni? automobili? ir m?s? šeima negal?jo sau leisti tokio malonumo. Dar tada pasisakiau sau, kad jei kada nors gausis - GR'as bus tas automobilis kur? nor??iau vairuoti. Nepra?jo nei 10 metuk? ir tokia galimyb? atsirado. Nusipirkau sav?j?, pirm?j?, žali?j? ir ilg?j? GR'a. Pirkau vokietijoje, interneto pagalba, tad nei neisivaizdavau kokiame stovyje gausiu automobil?. Kai automobilis parvažiavo ? lietuv? - buvau siek tiek šokiruotas. Draugai, kurie jau tur?jo visureigius band? raminti - "?ia juk džipas..." nesvarbu, kad pro dugn? galima buvo iškišus kojas minti kaip Fredis Flinstounas - jie vis tiek juokais sak? - juk tai džipas. Ir ištikr?j?, šis automobilis stipriai pakeit? mano poži?r? ? automobilius apskritai. Jei iki tol pergyvenau d?l kiekvieno ?br?žimo ant savo lengvojo automobilio, poto vienintelis r?pestis patapo - kad nekaist? radiatorius ir kad nesušlapt? rura :) tiek ?žangos - dabar pereinam prie paties auto.

Po šiokio tokio remonto, vyrinimo špakliavimo ir t.t. mano auto ?gavo "sportin? form?" - t.y. jau važiavo ir nebuvo baisu, kad iškrisiu pro t? skyl? kuri buvo skirta Fredžiui (Flinstounui); Su standartiniu GR'u važin?jau pakankamai ilgai - t.y. jis pilnai tenkino mano poreikius, nes ? jokias rimtas bekeles ar pelkes nevažiavau, o pasivažin?ti mišku ar nuvažiuoti nuo plento pilnai pakanka standartinio "sud?jimo" - svarbu, kad b?t? "neblogos" padangos.

Ta?iau, noras ?lysti "giliau" vis stipr?jo. Tikrai nenor?jau investuoti ? automobil? daug l?š?, bet nor?josi didesnio pravažumo. Taigi pasitar?s su "rimtais offroaderiais" nusprendžiau džip? išsikelti ir susimontuoti rimtesnes padangas.

Išsik?limas - mistinis žodis kuriame pal?pta tiek daug... Nežinodamas nieko apie iškelim? tik?jausi labai daug. Svaigau, kad keliant mano džip? bus daromos specialios detal?s, ar naudojama kitokia karin? technologija. Tik?jausi, nes 1500 lt. kaina  kuri? meistrai papraš? už ši? paslaug? pasirod? netokia jau ir maža. Taigi k? realiai gauni už tuos 1500 lt. Bent jau man, prie kiekvieno amortizatoriaus privirino po metalini amortizatoriaus pratesim? t.y. 4 vnt. metalini?, apvali? daik?iuk? + vyrinimas, o po spyruokl?lmis pakišo guminius "tiuningus" - liaudyje vadinamus "šhaibomis". Džipas išties? pasik?l? - t.y. patapo aukštesnis. Bei jei paklaustum?te man?s ar dary?iau taip dar kart? - pasaky?iau - vienareikšmiškai NE. "Rim?iau važiuojant" amortizatoriai, b?tent per tas suvirintas vietas ilgai neatlaik?, o guminiai "tiuningai" taip ir liko guminiais... :) Apie technin? išk?limo pus? kalb?sime kitose skiltyse. 

Esminis džiaugsmas kuri suteik? man "iškelimas" buvo tai, kad gal?jau susimontuoti ~31 МТ (Đśud terain - Purvines) padangas. Tai realiai padidino pravažum?, nes dabar jau nebijojau lysti ir ? fainesnes balas. Beto džipas vizualiai pagraž?jo.

Daugiau nieko nedariau - nes "rimti offroaderiai" pasak? - jog man, daugiau tikrai nereikia. Papildomai prie visureigio ?rangos dasipirkau kastuv? :) ir vis? laik? vežiojausi j? bagažin?je kaip neatsiejamas GR'o aksesuaras. Iš esm?s šiek tiek "pakelto" džipo su geromis padangomis man pakako labai ir labai iki tol... 

Švesdami bi?iulio bernvakar? "biški/turputi" nepaskai?iavome upelio gylio ir ?vyko tai, kas neišvengiamai tur?jo ?vykti - t.y. hidrosm?gis. Paaiškinimas - per nepatyrim?, ?važiavus ? upel? per greitai, vandens banga pateko po kaput?, pro oro padavim? ?sisiurb? ? varikl? ir kelios variklio dalys "sulinko" - kas reišk?, kad varikliui amen. Neži?rint ? tai, dar sugeb?jome (išsitrauk? automobil? ? krant?) užsivesti, pravažin?ti vis? dien?, gr?žti iš Klaip?dos ? Vilni? ir poto dar važin?ti vis? m?n?s?. Ko gero b??iau važin?j?s taip ir toliau, bet automobilis labai d?mino :) Sekantis etapas - kapitalinis variklio remontas, kuria "atsistojo" nei daug nei mažai - apie 2500 lt. (su visom dalim ir darbais).

Tuo automobilio problemos nepasibaig?. Po kurio laiko prad?jo streikuoti automobilio žvaki? kaitinimo sistema. Ir po 6 vizito ? šalia darbo buvus? automobili? servis? AUTOVISATA (akivaizdu, kad vaikinai priima ? darb? bet k?, kas žino kaip atrodo veržliaraktis ant trylikos) ir po 4 žvaki? komplekto nutariau automobil? parduoti ir atnaujinti autopark?. Pardaviau automobil? su visom naujom padangom, su kapitaliai suremontuotu varikliu ir su visu iš visos širdies darytu tiuningu.

Šiek tiek gailiuosi, kad pardaviau d?l keli? priežas?i?. Pirmoji, kad automobiliu buvau nerealiai patenkintas, nes jis pilnai patenkino visus mano poreikius - su juo prakeliavau per vis? europ?. Antroji - ? automobil? buvo suinvestuota pakankamai daug l?š?, ir paskutinioji, kad pardavimo kaina buvo pakankamai žema. Ži?rint dabartin?mis akimis, mielai atpirk?iau savo GR'iuk?.

Tiek žini? apie mano pirm?j? džip?. Po viso to galiu pasakyti kad GR'as yra J?GA. ?ia mano subjektyvi nuomon?, kuri laikui b?gant gali pasikeisti :)

Link?jimai, KamaZas
SKELBIMAI  
Draudimas internetu