Nuo šiol lietuviams kelion?se žem?lap? atstos ir mobilusis telefonas
draudimas internetuNAUJIENOS

Nuo šiol lietuviams kelion?se žem?lap? atstos ir mobilusis telefonas
2006-08-23

Kompleksinius sprendimus IT srityje teikianti UAB „InfoEra„ pirmoji Lietuvoje keliautojams prad?jo si?lyti naujausi? navigacin? ?rang?, skirt? mobiliesiems telefonams.

Programin? ?ranga „Mobile 7“ ir „Navigate 7“ paver?ia daugiafunkcin? mobil?j? telefon? arba delnin? kompiuter? galinga navigacijos sistema, daugelyje šali? pasižymin?ia namo numerio tikslumu. Ji tinkama ne tik keliaujantiems automobiliu po Europ?, bet ir vairuojantiems sunkvežimius ar p?stiesiems.

 

UAB „InfoEra„ vadovo Šar?no Prokopimo teigimu, savarankiškai keliaujan?i? žmoni? Lietuvoje vis daug?ja, tod?l ši programin? ?ranga gali tapti nepakei?iamu ir patikimu j? palydovu, neleisian?iu pasiklysti nežinomoje vietoje arba suteiksian?iu galimyb? važiuoti patogiausiais keliais.

„Keliaujantiems darbo ar poilsio reikalais, kurie nori greitai pasiekti kelion?s tiksl?, nuo šiol nebus b?tina tur?ti brangiau kainuojan?ias stacionarias navigacijos sistemas automobiliuose arba nešiojamus GPS imtuvus – net mobilusis telefonas gal?s tapti tiek virtualiu žem?lapiu, tiek ir kelion?s vedliu, nurodan?iu kelion?s krypt? ar kiekvien? b?sim? pos?k?„, - teigia Š.Prokopimas.

Novatoriškoje programin?je ?rangoje pateikiami naujausi pasaulini? gamintoj? geografiniai duomenys, tarp kuri? yra informacija ir apie Ryt? bei Piet? Europos valstybes, tokias kaip Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Kroatija ir kt. ?rangos vartotojui taip pat suteikiama galimyb? šiuos duomenis reguliariai atsinaujinti.

„Kol kas n? vienoje programin?je ?rangoje dar n?ra sukurtas itin detalus Lietuvos žem?lapis, bet kai tik toks atsiras, „Mobile 7“ ar „Navigate 7“ vartotojai iškart gal?s juo papildyti savo programin? ?rang?. Ta?iau didži?j? miest? keliai puikiai sužym?ti – tai teko pa?iam išbandyti Rygoje ir Taline„, - teigia „InfoEros„ direktorius.

„Mobile 7“ ir „Navigate 7“ sistemose taikomos naujausios technologijos: ryškios ekrano piktogramos, nauja 3D vaizdo perspektyva, atvaizduojanti keli? iš paukš?io skrydžio, garsin?s instrukcijos, „nakties„ spalvin? aplinka mobiliojo telefono ekrane leidžia vartotojui susidaryti aišk? maršruto vaizd?.

Šioje programin?je ?rangoje užfiksuota daugiau nei milijonas lankom? viet? (viešbu?iai, degalin?s, restoranai, lankytini objektai ir kt.) visoje Europoje bei ?diegta tiesioginio skambinimo funkcija ? kiekvien? iš j?. Nemokama kamš?i? informavimo sistema Vakar? Europos šalyse leidžia išvengti milžinišk? automobili? sp?s?i?.

Naujoji programin? ?ranga „Mobile 7“ tinka 3-ios kartos „Nokia„ daugiafunkciniams bei kitiems mobiliesiems telefonams, turintiems „Symbian„ operacin? sistem?. Pigiausias programin?s ?rangos paketas kainuos apie 500 Lt.

Galimyb? pateikti Lietuvos rinkai navigacines sistemas „Mobile 7“ ir „Navigate 7“ bendrovei „InfoEra„ užtikrino pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su viena didžiausi? Europoje GPS navigacijai skirtos programin?s ?rangos gamintoja Olandijos bendrove „Route 66“ ir vienintelio šios kompanijos atstovo Lietuvoje statusas.

 

 

www.gps.lt

www.infoera.lt  

www.66.com« atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu