draudimas internetuNAUJIENOS

Žem?lapiai mobiliajame telefone
2006-09-07

Telekomunikacij? bendrov?s „Bit? Lietuva„ klientai pirmieji šalyje gal?s naudotis visos Europos šali? bei miest? žem?lapiais mobiliajame telefone. Analog? šalyje neturin?i? paslaug? „Locator.Maps„ bendrov? pristat? kartu su UAB „Mobili?j? sprendim? centras„. Lietuvos ir Latvijos teritorij? žem?lapiai telefonuose bus pateikiami ypa? detaliai - miest? ir miesteli? gatvi? tikslumu.


 

„? mobiliuosius telefonus perkelti žem?lapiai nuo šiol leis ne tik itin paprastai susiorientuoti vietov?je, bet ir s?kmingai pasiekti kelion?s tiksl?„, – sak? „Bit?s„ mobiliojo interneto vadovas Šar?nas Chomentauskas. Jo teigimu, itin patogu bus tai, kad reikalingas žem?lapis ir kliento buvimo vieta bus nustatoma automatiškai, tod?l nereik?s ?vedin?ti adres? ar vietovi? pavadinim?.


 

Naudojantis „Locator.Maps„, Lietuvoje ir Latvijoje labiausiai tinkantis žem?lapis pagal mobilaus telefono buvimo viet? parenkamas automatiškai. Judant žem?lapio vaizdas yra nuolat atnaujinamas, tod?l reikaling? viet? bus galima matyti ir ne?vedus papildomos informacijos. Buvimo vieta šiose šalyse rodoma gatvi? tikslumu.


 

Kitose Europos šalyse reikiamus žem?lapius bus galima susirasti ?vedus atitinkamos vietov?s pavadinim?. „Locator.Maps„ paslauga taip pat suteikia galimyb? pažym?ti žem?lapyje viet? ir š? žem?lap? nusi?sti draugui trump?ja žinute ar elektroniniu paštu.


 

„Mobili?j? sprendim? centro„ direktoriaus Vidmanto Liutkausko teigimu, žem?lapi? baz? ketinama pildyti ir jau kitais metais pasi?lyti detalius visos Europos žem?lapius. Lietuvos žem?lapiai pateikiami lietuvi? kalba, o likusiuose keli? ir vietovi? pavadinimai rašomi atsižvelgiant ? tarptautinius standartus.


 

„Locator.Maps„ žem?lapiai teikiami ? visus mobiliuosius telefonus su WAP funkcija. Žem?lapio dydis ir kokyb? priklausys nuo telefono galimybi? – kuo didesnis telefono ekranas ir jo raiška, tuo detalesnis žem?lapis bus pavaizduotas. Paslaug? klientai atras „BIT?S plius„ mobiliojo interneto svetain?je, „B?tina kasdien„ skiltyje.


 

Paslauga „Locator.Maps„ yra buvimo vietos Lietuvoje ir Latvijoje nustatymo paslaugos „Locator.lt„ dalis. Unikali? paslaug? „Locator.lt„ savo klientams „Bit?„ kartu su UAB „Mobili?j? sprendim? centras„ pasi?l? 2005 met? pradžioje. Nuo jos teikimo pradžios jau yra užsiregistrav? per 7 000 jos vartotoj?, iš j? 1700 šia paslauga naudojasi nuolat. Šia vietos nustatymo paslauga gali naudotis ir kit? „Bit?s Lietuva„ tinkle esan?i? mobiliojo ryšio paslaug? teik?j? klientai.


 

Informacija: www.bite.lt, www.locator.lt


 « atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu