Bekel?s Ratai '07
draudimas internetuNAUJIENOS

Bekel?s Ratai '07
2006-10-20

Bekel?s fiesta

Šeštadienini? šeimynini? varžyb? visureigiais Bekel?s Ratai '07 pirmasis etaps vyks 2006 11 04

Organizatori? informacija: Vš? "BEKEL?S FIESTA"

Kaip rašo patys organizatoriai, trumpai apie Bekel?s Ratus:

 KAS TAI?

Tai šeši? etap? varžybos Vilniaus apylink?se skirtos visiems vairuojantiems 4wd transporto priemones.
Tai renginiai, kurie vyks šeštadienias. Kiekvieno etapo trukm? apie 4val. Po pusry?i?, kai dar iki vakaro toli, o iki piet? neturi k? veikti, pasi?m?s žmon?, vaikus ar tiesiog su draugais s?di ? visureig? ir važiuoji praleisti gerai laik?, ?gyti nauj? vairavimo ?g?ži?.

KOD?L?

Tod?l, kad kiekvieno m?s? širdyje nuo seno gl?di lenktyniniko prigimtis: lenktyniaujam su estais, kurie greitesni ralio trasose, su latviais, kurie grei?iau skrodžia bekel?s purv?, ?rod?m rusams, kad j? organizuojamose didžiausiose pasaulyje bekel?s sporto varžybose aplink LADOGOS ežer? mes galime nugal?ti.

Tod?l, kad orientacinikai turi savo antradienius ir ketvirtadienius, kur susirenka aktyviai pails?ti, o vairuojantys 4wd tuo pasigirti negali.

Ir, pagaliau, tod?l kad be m?g?j? ir entuziast? nebus dideli? sportini? pasiekim?.

TIKSLAI:

Propaguoti saug? vairavim?.

Tobulinti vairavimo ?g?džius ekstremaliomis s?lygomis ir bekel?j.

Efektyviai išnaudoti 4wd transporto priemoni? privalumus.

Skatinti aktyv? šeimynin? poils?.

Tausoti gamt?. « atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu