draudimas internetuNAUJIENOS

Sukurtas detaliausias skaitmeninis Lietuvos žem?lapis
2006-11-08

Sukurtas detaliausias skaitmeninis Lietuvos žem?lapis  

Kompleksinius sprendimus IT srityje teikianti UAB „InfoEra„ suk?r? detaliausi? šalyje skaitmenin? Lietuvos žem?lap?, skirt? GPS imtuvams.

UAB „InfoEra„ vadovo Šar?no Prokopimo teigimu, keliautojai pirm? kart? tur?s galimyb? naudotis žem?lapiu, kuris pasižymi tokia ?sp?dinga objekt? gausa – jame galima rasti ir smulkius miško keliukus, ko buvo pasigendama ankstesniuose žem?lapiuose.

„Neabejoju, kad šis žem?lapis taps patikimu palydovu po Lietuv? keliaujantiems turistams, taip pat specialistams, dirbantiems su mišk?, vandens telkini? ir kit? gamtini? ištekli? inventorizavimu. Tikim?s, kad, š? žem?lap? pritaikius ?vairesn?ms technin?ms priemon?ms, juo besinaudojan?i? ratas tik did?s„, - teigia Š. Prokopimas.

Naujojo Lietuvos skaitmeninio žem?lapio GPS50 mastelis 1:50 000 yra net 4 kartus stambesnis nei anks?iau detaliausiu laikyto, kurio mastelis siek? 1:200 000.

UAB „InfoEra„ nauj?j? skaitmenin? žem?lap? ?diegs ? m?g?jiškus bei profesionalius „Magellan„ GPS imtuvus, parduodamus bendrov?s partneri? salonuose.

Nauj? detal? Lietuvos žem?lap? „InfoEra„ pristat? ir keliautojams, siekiantiems savo GPS imtuve susidaryti kelion?s maršrut?. Šis žem?lapis leis itin paprastai rasti nežinomas vietas – pakaks tik vadovautis imtuvo vaizdiniais ir garsiniais nurodymais, kurie automatiškai nustatys optimal? maršrut?. Šiuo metu žem?lapyje, kuriame ?diegta maršrut? planavimo funkcija, yra daugiau kaip 4 t?kst. lankytin? viet? visoje Lietuvoje, kuri? skai?i? ateityje planuojama didinti.

Naujuosius skaitmeninius Lietuvos žem?lapius UAB „InfoEra„ suk?r? naudodamasi V? „GIS-Centras„ pateiktais duomenimis, kurie buvo surinkti per pastaruosius kelis metus. Žem?lapiai bus nuolat atnaujinami pagal Lietuvos skaitmeninio ortofotografinio žem?lapio duomenis.

Aštuntus metus informacini? technologij? srityje veikianti UAB „InfoEra„ prieš du m?nesius pirmoji Lietuvoje keliautojams prad?jo si?lyti naujausi? navigacin? ?rang?, skirt? mobiliesiems telefonams.

Pra?jusiais metais bendrov? pasiek? 5,9 mln. Lt apyvart?, 31 proc. didesn? nei 2004 m. (4,5 mln. Lt). ?mon? bendradarbiauja su didžiausiomis užsienio informacini? technologij? kompanijomis: „Autodesk„, „Microsoft„, „Magellan Navigation„, „Route 66“ ir kt.

Išsamesn? informacij? apie naujuosius žem?lapius rasite: www.infoera.lt, www.gps.lt

 

Šaltinis: InfoEra« atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu