draudimas internetuNAUJIENOS

Organizuojamas ATV - Keturra?i? reidas
2006-11-12
Lapkri?io 19d. (sekmadienis) organizuojamas ATV-Keturra?i? reidas
"ATV Adventure LT 2006"

Dalyvi? susirinkimo vieta:
Degalin? "Ventus", Senamies?io-Pali?niško g. sankryža, Kupiškio kelias, Panev?žys. Saugoma videokameromis, paliekami tralai ir auto su priekabomis.

Tvarkaraštis:
9.30-10.00 Registracija
10.10 Brifingas
10.30 Išvykimas
18.00 Išvykos pabaiga. pirtis, pokalbiai.

Konsepcija:
"Vienas už visus, visi už viena"
Važiavimas vorele, nuotyki? ieškojimas, gero laiko praleidimas.
Maršrutas:
Vedlys. Miško keliukai, proskynos, grioviai, pelk?s, brastos. Ekstremalus pasivažin?jimas. Viso iki 70km.

Reikalavimai ATV-Keturra?iams ir dalyviams:
Rat? formul? 4x4 - PRIVALOMA.
Padangos - standartines, purvin?s.
Gerv? - REKOMENDUOJAMA.
Stropas gervei kabinti - PRIVALOMAS (jei yra gerv?)
Trosas (5-8m.) - PRIVALOMAS.
Gesintuvas 1l - PRIVALOMAS.
Vaistin?l? - PRIVALOMA.
Ant keturra?io privaloma pritaisyti organizatori? suteikt? ryškios spalvos, lanks?i? sekimo v?lev?l?. Dalyvis reido metu privalo b?ti blaivus ir neapsavig?s nuo kit? svaiginan?i? medžiag?. Dalyvis prieš s?sdamas ant keturra?io privalo užsid?ti ir užsisegti šalm?. Draudžiama viršyti 40km/h greit?. Privalomi ?jungti artim? švies? žibintai (išskyrus brastas ir naudojant gerv?) Judant vorele, privaloma laikytis organizatori? suteikto eiliškumo ir saugaus 10m atstumo tarp dalyvi?. Vertinamas garb?s kodekso ir nerašyt? taisykli? laikymasis, toleruojama pagalba ir pad?kojimas už pagalb? vienas kitam.
Planuojamas simbolinis dalyvavimo mokestis – v?lev?l?, pirtis.

Išankstin? registracija el.paštu audrius@bastunas.lt www.bastunas.lt/naujienos.php
Informacija telefonu 8698 31776

Organizatorius:
Panev?žio visureigi? klubas "Viesulas Bast?nas"
Audrius Sutkus


« atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu