RETROMOBILE 4X4
draudimas internetuNAUJIENOS

RETROMOBILE 4X4
2007-07-03

2007 m. liepos 7-8 dienomis, po ypa? s?kmingo ir visapusiško praeit? met? renginio "Retromobile 4 x 4", visus nuoširdžiai kvie?iame ? organizuojam? senovini? karini? transporto priemoni? – džip? fiesta „RETROMOBILE 4 x 4„.


Tai renginys skirtas išbandyti senovin?s karin?s technikos pravažum?, technines charakteristikas, bei žinoma – gerai praleisti laik? bendramin?i? draugijoje.
Neabejingi seniesiems džipams, jau?iantys j? dvasi?, pol?kio j?g?, v?jo g?s? – v?l visus kvie?iame prisijungti !!!

 

Renginio programa:
- liepos 6 d. ruošiame transporto priemones žygiui (bus ne darbo diena), tepal? patikrinimas, pasir?pinimas benzinu, paskutin?s gaikos prisukimas, "atsarg?" pasipildymas, fotoaparat? užtaisymas ir kt.
- liepos 7 d., nuo 10.00 – iki 11.00 val. renkam?s prekybos centro „RIMI„ automobili? stov?jimo aikštel?je Vilniuje, Žirm?nuose;
- 11.15 val. kolona per Vilni? pajuda Nemen?in?s kryptimi.
- Atvykimas ? trasas. Dalyvavimas rungtyse, pravažumo patikrinimas, važiavimas kolonoje, vandens, sm?lyn? kli?tys, kopimas ? kaln?, fig?rinis važiavimas, šaudymas ? taikinius, pastabumo rungtys ir t.t. ir t.t. Bendri piet?s gamtoje.
- 18.00 - 19.00 val. vykimas ? nakvyn?s viet? prie pasirinkto ežero pakrant?s. Nakvyn? palapin?se, turistin?mis s?lygomis ant ežero kranto.
- Vakarin? dalis – laužas, ?sp?dži? pasidalinimas ir t.t.
- 23.00 val. naktinis žygis (pageidaujantiems bei ištvermingiausiems).

 

Daugiau informacijos: http://www.4x4vilnius.com/forum/viewtopic.php?t=4309« atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu