PRAMOGOS
draudimas internetuPRAMOGOS

Geocaching – užkre?iantis žaidimas GPS imtuv? naudotojams
Geocaching (angl. „geo“ – geografija, „cach“ – sl?ptuv?) – ?domus žaidimas navigacijos imtuv? naudotojams visame pasaulyje. Iš esm?s, tai „lobio ieškojimas“ panaudojant palydovin?s navigacijos mokslo ir technikos naujoves. Geocaching – žaidimas, kuriame gali dalyvauti kiekvienas turintis GPS imtuv?. Tai žaidimas atkakliems, k?rybingiems, ambicingiems, azartiškiems žmon?ms turintiems GPS imtuv?.

Pla?iau apie pramog?...

 

 

Pasivažin?jimai keturra?iais
Keturra?iai  (keturra?iai motovisureigiai) puiki transporto priemon? pasivažin?jimui gamtoje visiškai nekreipiant d?mesio ? kelius ir privažiavimus. Šie motociklai gali pravažiuoti ten, kur kitai transporto priemonei neskirta pravažiuoti net gražiausiose svajon?se. 
Pla?iau apie paslaug?...

 

 

 

Išvykos visureigiais

 
SKELBIMAI  
Draudimas internetu