Geocaching
draudimas internetuGeocaching

Geocaching – užkre?iantis žaidimas GPS imtuv? naudotojams

 

Geocaching (angl. „geo“ – geografija, „cach“ – sl?ptuv?) – ?domus žaidimas navigacijos imtuv? naudotojams visame pasaulyje. Iš esm?s, tai „lobio ieškojimas“ panaudojant palydovin?s navigacijos mokslo ir technikos naujoves. Geocaching – žaidimas, kuriame gali dalyvauti kiekvienas turintis GPS imtuv?. Tai žaidimas atkakliems, k?rybingiems, ambicingiems, azartiškiems žmon?ms turintiems GPS imtuv?.

 

?ia ne m?s? id?ja, ji rasta oficialiame geocaching interneto puslapyje. Paži?r?jome, patiko, visas pasaulis žaidžia, tai kuo mes blogesni? Iki 2003 m. Lietuvoje, anot pasaulinio geocaching puslapio buvo pasl?ptas tik vienas lobis ir tas pats....esto!!! Kai tie patys estai j? tur?jo net 75.
Žaidimo taisykl?s labai paprastos: paruošiama sl?ptuv?, kurioje yra ?vair?s daiktai, GPS imtuvu nustatomos jos koordinat?s ir paskelbiama informacija www puslapyje. Žaidimo dalyviai, pasinaudodami pateikta informacija bei savo GPS imtuvais, bando surasti sl?ptuv?. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad surasti sl?ptuv? labai lengva, bet reikia ?vertinti tai, kad GPS imtuv? paklaidos yra nuo keli? iki keliasdešimties metr?. Imtuvas pad?s tik „apibr?žti„ tam tikr? vietov? ir tikslesnei paieškai reikia panaudoti pateiktas užuominas. Sl?ptuv?s rad?jas, turi piln? teis? pasiimti koki nori daikt?(us), bet ? jo viet? turi pad?ti kit?... Daiktai gali b?ti bet kas: CD, žaislai, knygos, ženkliukai ir pan. Apie savo apsilankym? rad?jas privalo parašyti bloknote (bloknotas ir pieštukas – b?tini sl?ptuv?s atributai). Pasiraš?s žaid?jas turi lob? palikti ir užmaskuoti toje pa?ioje vietoje, kad kiti žaid?jai taip pat nelengvai surastu palikt? lob?. Taip pat apie savo apsilankym? galima pranešti www puslapyje. Žaidimo tikslas – aktyvus poilsis gamtoje, susipažinimas su savo krašto ?žymyb?mis ir kult?ros vertyb?mis.

 

Daugiau informacijos apie pramog?: www.gps.lt, www.geocaching.com

GPS ?rangos pardav?jai Lietuvoje: spauskite ?ia

GPS ?rangos apžvalgos: spauskite ?ia

 

 
SKELBIMAI  
Draudimas internetu