Servisai, automobiliu servisai, autoservisas, autoservizas, servizai
draudimas internetu4x4 SERVISAI

Nuo šiol pradedama nauja tema - Lietuvos 4x4 servis?, bei atskir? meistr? kokyb? bei aptarnavimas. Labai nenor?tume, kad ši skiltis patapt? savotiška skund? knyga, ta?iau... Kažk? daryti reikia. Kalbant ne su nevienu džiperiu, ar Lietuvos 4x4 entuziastu, neretai išgirsti tokio pob?džio frazes "geriau pa?iam daryti, negi nebeliko ger? meistr?, o kur, o kas gal?t?, gal žinot... negi pa?iam servis? atsidarin?ti ir t.t. ir pan."  Tad nuoširdžiai nor?dami, kad aptanavimas ir kokyb? pager?t? ši kategorija nuolatos bus pildoma istorijomis, nuotraukomis bei faktais.
Si?skite savo patirimus, nuotraukas, pasakojimus. Nenorime ir nebusime šališki, stengsim?s b?ti objektyviais ir laisim išsisakyti visoms pus?ms.
 SKELBIMAI  
Draudimas internetu